Documentatii

Afișez 1 - 18 din 229 de rezultate

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este o obligaţie a angajatorilor cerută de directivele europene transpuse în legislaţia românească, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Angajatorii trebuie să anticipeze pericolele care pot genera accidente sau boli profesionale, în loc să reacţioneze după ce acestea s-au produs.

Înainte de a realiza o evaluare a riscurilor profesionale, locul de muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă legale în vigoare.

Procedura de evaluare a riscurilor profesionale, are în vedere următoarele:

·         Identificarea riscului / pericolului

·         Eliminarea riscului / pericolului la sursă dacă este posibil

·         Evaluarea riscului / pericolului pentru a-i minimiza impactul dacă acesta nu poate fi eliminat

·         Luarea de măsuri şi întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie pentru a limita consecinţele

·         Monitorizarea permanenta a riscului / pericolului

Evaluarea riscurilor profesionale trebuie să acopere fiecare activitate şi fiecare post de lucru dintr-o intreprindere, luând în considerare toate cele 4 componente ale sistemului de muncă :

•           Executant

•           Mijloace de muncă

•           Sarcina de muncă

•           Mediul de muncă

Măsurile propuse in evaluare au un caracter de recomandare, scopul lor fiind furnizarea unei baze de informaţii pentru stabilirea de către angajator a măsurilor de prevenire şi protecţie, în cadrul Planului de prevenire şi protecţie, obligaţie ce revine angajatorului în conformitate cu prevederile art. 13, lit. b din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.