logo-riga-favicon

Prevenirea incendiilor
si managementul situatiilor de urgenta este scopul nostru

Prevenirea incendiilor si managementul situatiilor de urgenta reprezintă ansamblul activităţilor coordonate pentru a orienta şi a proteja organizaţia în ceea ce priveşte riscurile la incendiu si alte evenimente generatoare de situatii de urgenta. Prevenirea incendiilor si managementul situatiilor de urgenta este în responsabilitatea tuturor nivelurilor de management şi este condus de managementul de la nivelul cel mai înalt.

Intocmirea deciziilor in domeniul SU ( ex : decizie de numire cadru tehnic, decizie privind efectuarea instruirilor, decizie privin caile de acces si evacuare, decizie privind reglementare fumatului si lucrul cu focul deschis, decizie privind temperaturi extreme, etc);

Elaborarea instructiunilor generale precum si a celor specifice privind situatiile de urgenta;

Elaborarea graficului anual de instruire si testare ;

Elaborarea tematicilor de instruire;

Elaborare testelor de verificare ;

Elaborarea procedurii privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta ;

Instruirea si testarea periodica a angajatilor ;

Intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor ;

Fisa obiectivului ;

Elaborare Plan de Evacuare;

Elaborare Fișa Obiectivului;

Organizarea apararii la locul de munca ;

Registrul de evidenta a verificarilor mijloacelor de interventei, semnalizare si avertizare;

Registrul de evidenta a permiselor de lucru cu focul; 

Registru de evidenta a exercitiilor de interventie si evacuare effectuate ;

Formular “Permis de lucru cu foc” ;

Formular raport de control extern ;

Planul privind controalele interne;

Elaborarea conventiei SU;

Dosar privind regimul substanțelor periculoase, daca este cazul.