logo-riga-favicon

Un mediu mai sigur
pentru un viitor mai bun!

Politicile de mediu au apărut inițial ca răspuns la problemele locale, dar în contextul globalizării actuale și a creșterii economice rapide, au devenit o problemă națională și supranațională. Problemele stringente de mediu, cum ar fi poluarea aerului și a apei, schimbările climatice și declinul biodiversității, nu ţin cont de frontiere iar eforturile majore la nivelul UE au condus la crearea unor politici progresive de mediu. Reducerea potențială a deșeurilor ar putea genera câștiguri substanțiale pentru economie și pentru sănătatea umană.

Ne propunem sa sustinem o economie circulară încearcă să reducă “fluxul” de noi resurse, în special resursele neregenerabile, să utilizeze, să reutilizeze și să valorifice cât mai mult resursele din economie și să reducă la minimum “fluxul” de emisii și deșeuri. Prevenirea generării deșeurilor, reciclarea și o mai bună gestionare a deșeurilor sunt, în general, cruciale pentru a minimiza fluxurile în și din economie. 

Maximizarea beneficiilor colectării selective se obţine prin selectarea fracțiilor care se pot valorifica (ambalaje de hârtie / carton, ambalaje din sticlă, ambalaje din materiale plastice, ambalaje metalice, ambalaje textile), evitarea depozitării a deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri. 

Inregistrarea in SIM;

Intocmirea planului/programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea acordului de mediu;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea, reinnoirea sau revizuirea Autorizatiei de Mediu;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea acord de preluare ape uzate;

Intocmirea dosarului pentru inregistrarea in registrul producatorilor de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, conform Ord. 5/2015 si HG 1132/2008;

Raportari anuale (evidenta gestiunii deseurilor, vehicule scoase din uz, etc) sau semestriale catre Agentia pentru Protectia Mediului; 

Raportari privind monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea, reinnoirea sau revizuirea Autorizatiei de Mediu;

Analiza codurilor CAEN specifice activitatii desfasurate in vederea stabilirii necesitatii obtinerii Autorizatiei de Mediu.

Raportarea privind planul de gestionare a compusilor organici volatili;

Intocmirea si raportarea chestionarelor privind inventarierea emisiilor industrial;

Elaborarea Registrului cu substantele chimice si periculoase; 

Inregistrarea rapoartelor de mediu in SIM (sistemul integrat de mediu – platforma electronica);

Identificarea obligațiilor la Fondul pentru mediu, asigurarea suportului pentru intocmirea declaratiilor (ambalaje, echipamente electrice si electronice, emisii de la surse stationare, deseuri etc);

Intocmirea declaratiilor specifice catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Identificarea operatorilor economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii in vederea atingerii obiectivelor de reciclare/ valorificare a deseurilor din ambalaje.

Raportarea ambalajelor, a echipamentelor electrice si electronice catre organizatiile de transfer de responsabilitate.

Instruirea personalului din cadrul societatilor privind respectarea legislatiei de mediu in vigoare;

Elaborarea conformarii, urmarirea si asigurarea modului de conformare la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

Intocmirea planului/programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;